Sikkerhetsleverandøren DORMA

Sikkerhetsleverandøren DORMA nå med full bredde innen elektriske dørlåser.

Moderne bygg og sikkerhetsforskrifter krever stadig mer automatiserte løsninger for å tilfredsstille brukervennlighet og sikkerhet. Dørlukkere, automatikk, låser, låssystem, og rømningsbeslag er intet unntak. Dette tar selvfølgelig den tyske spesialisten innen dette feltet, DORMA på fullt alvor. De har på kort tid blitt en betydelig breddeaktør også innen elektriske dørlåser.
Det har helt siden starten i 1908 hos DORMA handlet om dørers sikring og funksjonalitet. At DORMA nå har tatt skrittet inn i det elektriske dørlåsmarkedet er derfor naturlig. Næringslivsmarkedet er DORMAs viktigste marked, ett marked med stadig større behov for sikkerhet. Behovet for elektriske låsprodukter i dagens dørmiljøer er derfor økende, også fordi disse produktene ofte inngår i integrerte sikkerhetsløsninger.
DORMAs nye elektriske låser er utviklet for dette markedet, og kan selvfølgelig monteres direkte inn i allerede eksisterende løsninger. DORMAS langsiktighet i sine kunderelasjoner gjør at det er vesentlig for DORMA at eksisterende infrastruktur også kan brukes til selskapets nye løsninger.
DORMA har utviklet en kombinasjon av elektrisk låsprodukter som passer ulike sikkerhetsnivåer og dørmiljøer nettopp for å sikre en smarte løsninger.
DORMAS solenoidlåser i DEL-serien er godt egnet til kontor- og fellesdører med stor bruksfrekvens, gjerne i kombinasjon med adgangskontroll og sikker rømning.

Del på sosiale medier