Utviklingen av Coronaviruset

2020/03/16

Til våre kunder.

Lockit AS følger tett utviklingen av Coronaviruset. Vi følger retningslinjer og råd fra norske myndigheter, både for å ivareta våre ansatte, hindre spredning samt kunne betjene våre kunder.

Våre ansatte og kunder er avgjørende for oss, og vi er opptatt av å redusere smitte for oss og alle rundt oss. I den forbindelse gjennomfører vi mange preventive tiltak, og eventuelle smittetilfelle vil bli håndtert umiddelbart iht. retningslinjer og kriseplan.Lockit AS har iverksatt interne tiltak for å opprettholde drift i alle ledd av leveransen vår. Vi ser nå at ting forandrer seg time for time, så vi vet at det kommer store utfordringer fremover. Vi vil kvalitetssikre oppdragene fremover slik at vi muligens må si nei ved mistanke om smitte.

Vi skal gjøre så godt vi kan for å prøve hjelpe alle, men ber om forståelse for at vi må ta slike valg. Ber om at vi alle følger retningslinjer som blir gitt, og at vi tar vare på hverandre.

Med vennlig hilsen

Raymond Dirk Hansen
Daglig leder
Lockit AS

Alle nyheter